Dovolená Španělsko

Oficiální název: Španělské království (Reino de Espaňa)
Hlavní město: Madrid (3,1 mil. obyvatel)
Statní zřízení: konstituční monarchie
Náboženství: převažuje římskokatolické vyznání
Úřední jazyk: španělština, katalánština a baskičtina (převládající formou jazyka je kastilština)
Časový posun: na pevnině a na Baleárech platí středoevropský čas, na Kanárských ostrovech je o hodinu méně

NABÍZENÉ LOKALITY: